Библиотека, читать онлайн, скачать книги txt

БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА

МЕЧТА ЛЮБОГО


Акт ву 25 не складався

Який порядок і з чого складається розробка проекту рекультивації землі? Перед створенням теми перечитайте і ще раз перевірте, чи дана тема не існує. Теми, які дублюють інші, видаляються без попередження! Повідомлення, які містять не прихований адрес E-mail, видаляються без попередження! Шановні колеги, порадьте де та яким нормативним актом встановлено порядок розробки проекту рекультивації землі, що відводиться для розробки копалин під кар'єрз яких частин такий проект складається, які висновки та погодження мають в ньому бути, чи повинен на сьогодні проходити такий проект обов'язкову експертизу землевпорядної документації, а також екологічну експертизу. А то щось із іонізуючої законодавчої бази акт ву 25 не складався чіткого по заданим мною питання не можу для себе знайти. Заздалегідь вдячний за оперативну допомогу. Востаннє редагувалось 30 травня 2013 14:01 користувачемвсього редагувалось 4 разів. Причина: Питання необхідно розміщувати у відповідних розділах. Також слідкуйте за правильністю написання їх. Ніколас писав:Шановні колеги, порадьте де та яким нормативним актом встановлено порядок розробки проекту рекультивації землі, що відводиться для розробки копалин під кар'єрст. Проект рекультиваці додається до проекту відведення, який проходить землевпорядну експертизу. Тобто проект відведення без проекту рекультивації буде мати негативний висновок землевпорядної експертизи. Про екологічну експертизу то, з досвіду, - проходить сам проект розробки родовища. Проект рекультивації при цьому не приймає участі, він акт ву 25 не складався в складі землевпорядної документації. Про висновки та погодження: писав вище, що це "невідємний додаток" до проекту відведення, який погоджується і т. Дуже дякую, що відгукнулися. На жаль, я не бачу в жодних нормативних актах, щоб там говорилось, що проект рекультивації розробляється в складі землевпорядної документації. Водночас, щодо розробки проектів землеустрою з рекультивації, як на мене, немає навіть елементарних якіхось порядків інструкцій. Додано через 3 хвилини 59 секунд: Чув про якісь Тимчасові технічні вказівки по складанню проектів рекультивації земель, Київ - 1976 р. Однак ніде їх не можу знайти і в жодному роз"ясненні, листі, тощо відсутні посилання на ці вказівки. Можливо підкажете, а то й поділитеся текстом, таких Тимчасових технічних вказівок по складанню проектів рекультивації земель? Востаннє редагувалось 30 травня 2013 14:01 користувачемвсього редагувалось 4 разів. Правил форуму Спец Повідомлень: З нами з: 29 серпня 2007 17:38 Область: м. Київ Місце роботи: Не маю відношення до землевпорядкування Звідки: Киев Ніколас писав:Нажаль, я не бачу в жодних нормативних актах, щоб там говорилось, що проект рекультивації розробляється в акт ву 25 не складався землевпорядної документації. Ніколас писав:Водночас, щодо розробки проектів землеустрою з рекультивації, як на мене, немає навіть елементарних якіхось порядків інструкцій. Щодо розробки проекту рекультивації в складі землевпорядної документації, можна погодитися і то із натяжкою тільки після прочитання п. Все таки мабуть потрібно розробляти "робочий проект рекультивації", акт ву 25 не складався так в ЗУ "Про землеустрій". Те що він має бути в складі проекту відведення, то це випливає із логіки ЗКУ: ділянки, які надаються для гірничодобувних робіт, підлягають рекультивації. Рекультивація проводиться на підставі робочого проекту рекультивації. Тобто його потрібно розробити під час надання такої ділянки, тобто разом із проектом відведення. Не розумію в чому тут проблема? Спец Повідомлень: З нами з: 29 серпня 2007 17:38 Область: м. Київ Місце роботи: Не маю відношення до землевпорядкування Звідки: Киев Ніколас писав:В усіх наведених вами посиланнях говориться "про робочий проект рекультівації", а у акт ву 25 не складався "проект рекультивації", які по своїй суті є різними проектами через строки їх реалізації. Таким чином, заходи з наступної рекультивації земель мають бути запроектовані у проекті будівництва. Відповідні положення мають бути відображені у розділі ОВОС проектної документації. Проект акт ву 25 не складався, звичайно, підлягає екологічній експертизі. Робочий проект ЗЕМЛЕУСТРОЮ, теоретично, має робитись тоді, коли вже родовище вичерпане і треба безпосередньо рекультивувати. Рабочий проект рекультивации земель разрабатывается как самостоятельный документ, если в его задачу входит восстановление ранее нарушенных земель, или как часть раздела «Охрана окружающей природной среды» в составе проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых, торфа, геологоразведочных, строительных и других работ. Он составляется на основе задания на проектирование и в соответствии с требованиями технических условий на производство работ, действующих ГОСТ, СНиП и норм проектирования. При разработке проектной документации используются: акт обследования нарушенного участка, имеющиеся проектные материалы, материалы топографо-геодезических, геологических изысканий, почвенно-агрохимического обследования. Разработка рабочего проекта рекультивации включает: подготовительные работы; разработку, изготовление, согласование и утверждение проектной документации. Выполнение проектных работ в зависимости от видов нарушенных земель, их качественной характеристики, особенностей местных условий, продолжительности и производства, связанных с нарушением земель, добычных или строительных работ, принятого направления дальнейшего использования восстанавливаемых земель, имеет ряд особенностей. В подготовительный период производится обследование нарушенного земельного участка, оформление и сбор исходных документов и материалов, выполняются топографо-геодезические изыскания и яочвенно-агрохимическое обследование. Обследование в натуре нарушенного участка осуществляется комиссией, результаты обследования оформляются актом. Комиссия устанавливает: площадь всех нарушенных земель, в т. На основании данных, полученных при обследовании нарушенного участка, оформляются технические условия на производство работ и задание на проектирование. Технические условия должны включать следующие данные: наименование объекта и его площадь; месторасположение объекта; целевое назначение рекультивируемого участка; толщину и метод снятия плодородного слоя почвы, способ его хранения или целевое акт ву 25 не складався мероприятия по борьбе с эрозией почвы на рекультивируемом участке; особые акт ву 25 не складався для горнопланировочных работ в зависимости от вида освоения продольные уклоны спланированной территории, мероприятия по отводу и понижению уровня грунтовых вод, строительство подъездных путей и др. Задание на проектирование выдается заказчиком и должно включать данные, предусмотренные техническими условиями, а также следующие дополнительные данные: наименование исполнителя, ос-дование для проектирования, характеристика объекта, стадийность разработки проектной документации, имеющиеся проектно-изыскательские материалы на объект, наименование строительной органи-низации, особые требования к составлению рабочего проекта, сроки проектирования. К заданию прилагаются: справка строительной организации или предприятия о количестве и типах машин и механизмов, которые могут быть использованы при рекультивации; справка о накладных расходах и других начислениях в сметах; технические условия на акт ву 25 не складався имеющиеся проектно-изыскательские материалы. Задание на проектирование составляется с участием проектной организации, принимающей на себя разработку рабочего проекта. Топографо-геодезические изыскания нарушенного участка выполняются в соответствии с акт ву 25 не складався «Инструкции по топографической съемке в масштабе 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500 ГКИНП—02—033—82». Масштаб съемки принимается, исходя из площади нарушенного участка и категории сложности. В границы съемки, акт ву 25 не складався нарушенного участка, включается примыкающая к нему территория, затрагиваемая при выполнении акт ву 25 не складався работ. При составлении рабочих проектов рекультивации земель, нарушаемых в связи со строительством объектов промышленного назначения и при разработке месторождений, используются материалы топографических изысканий, проведенных при составлении проектов строительства. В том случае, когда не имеется сведений об инженерно-геологической и гидрогеологической характеристике, проводятся дополнительные изыскания, в результате которых получают данные о физико-механическом составе пород или грунтосмесей и режиме грунтовых вод. В задачу почвенно-агрохимического обследования при разработке, рабочих проектов рекультивации входит: получение химической характеристики грунтосмесей — их засоленности, содержания токсических веществ, рН кислотность, щелочность. Основные проектные решения принимаются, исходя из конкретных условий. Учитываются тип нарушения, характер техногенного рельефа, химический и механический состав грунтосмесей, условия. При этом необходимо исходить из того, что восстановительные работы, как правило, выполняются в два этапа: первый — техническая рекультивация, второй — биологическая. В зависимости от типа нарушения земель и направления их последующего использования комплекс работ технического этапа рекультивации имеет ряд особенностей. При выборе направления дальнейшего использования рекультивируемых земель в комплекс работ технического этапа должны включаться: снятие плодородного слоя почвы с нарушаемой площади или примыкающей к нарушенному участку затрагиваемой при рекультивации территории, перемещение его во временные отвалы и хранение с соблюдением мер, исключающих ухудшение его качества и предотвращающих водную и ветровую эрозию; выполнение при необходимости подготовительных культуртехнических работ по устранению древесно-кустарниковой растительности, пней, камней, строительного мусора и др. В состав работ горнотехнического этапа рекультивации при разработке месторождений полезных ископаемых или строительных материалов, где технологией производства добычных работ предусмотрено снятие и хранение плодородного слоя почвы, селективная разработка вскрышных пород, формирование откосов бортов карьера, заполнение выработанного пространства вскрышными породами вслед за продвижением добычных забоев, дополнительно входит: срезка гребней отвалов и засыпка понижений с одновременным уплотнением насыпных пород и созданием условий водоотвода вслед за продвижением отвальных работ; ликвидация послеусадочных явлений после прекращения интенсивной усадки поверхности и образования на ней впадин, склонных к заболачиванию или препятствующих работе сельскохозяйственных машин; перемещение из временных отвалов плодородного слоя почвы и нанесение на подготовленную поверхность. В тех случаях, когда вскрышные породы имеют значительную водопроницаемость, в состав работ включаются, если это экономически оправдано, мероприятия по созданию слоя из водоупорных пород. При рекультивации нарушенных земельных участков для лесохозяйственного использования в состав работ технического этапа включаются: выполаживание бортов акт ву 25 не складався или террасирование откосов отвалов; планировка поверхности с соблюдением условий создания равнинно-волнистого рельефа без замкнутых понижений с уклонами, не допускающими развития эрозионных процессов и позволяющими применение почвообрабатывающих, лесопосадочных и других машин; выполнение при необходимости мероприятий по химической мелиорации токсичных пород и понижению грунтовых вод или нанесение потенциально-плодородных пород. В зависимости от целевого использования водоема в рабочем проекте должны быть соблюдены рыбохозяйственные, санитарно-гигиенические и другие требования и нормативы. Объемы работ технического этапа, последовательность и технология их выполнения в рабочем проекте определяются, исходя из характеристики объекта и принятого направления рекультивации. При определении объемов работ по снятию и хранению плодородного слоя цочвы необходимо учитывать площадь нарушаемой территории и затрагиваемой при рекультивации, а также мощность снятого слоя. Размеры затрагиваемой при рекультивации территории устанавливаются проектом, исходя из условий создания требуемых уклонов, организации водоотвода. Ширина полосы снятия плодородного слоя почвы при строительстве трубопроводов и других подземных коммуникаций равняется ширине отрытия траншеи поверху, берм и ширине полосы складирования минерального грунта. При прохождении трассы по лесным угодьям ширина полосы снятия уменьшается на ширину полосы складирования минерального грунта. Снятию и складированию подлежит плодородный слой почвы, отвечающий требованиям ГОСТ 17. В черноземной полосе, где верхние и нижние горизонты почвы неравноценны, снятие и нанесение плодородного слоя целесообразно производить селективно. При снятии плодородного слоя на площадях, которые после использования' не могут быть рекультивированы в сельскохозяйственные угодья, а также при избытке этого слоя, последний должен быть использован для рекультивации других нарушенных земель или для улучшения малопродуктивных угодий. Снимать плодородный слой следует, как правило, в теплый сухой период года, а на участках, занятых сельскохозяйственными культурами,— после уборки урожая. Выбор средств механизации для снятия и перемещения плодородного слоя почвы производится, исходя из технологических схем производства добычных и строительных работ, мощности слоя и дальности перемещения, а также из их наличия в подрядной организации. Расчеты объемов землепланировочных работ на рекультивируемой территории производятся на плане перемещения земляных масс. В зависимости от сложности объекта и его конфигурации объемы земляных работ рассчитываются по квадратам или профилям планировки. Основным условием при разработке вертикальной планировки является соблюдением баланса земляных масс, исключая варианты с засыпкой понижений привозным грунтом. При определении проектных отметок необходимо учитывать возможную усадку насыпных грунтов. Рекультивируемые площади должны сопрягаться с прилегающими ненарушенными земельными площадями непосредственно или с помощью искусственных акт ву 25 не складався. В тех случаях, когда рабочим проектом предполагается использовать только акт ву 25 не складався породы из данного карьера с учетом коэффициента вскрыши и условий рельефа примыкающей территории, принимаются варианты: засыпка акт ву 25 не складався до отметок окружающей территории; засыпка до отметок окружающей территории части выработанного пространства с оставлением котлована; засыпка всей площади карьера на часть выработанной глубины. В последнем случае производятся работы по выполаживанию откосов бортов карьеров до значений, обеспечивающих постоянную их устойчивость, по строительству подъездных путей и водосбросных сооружений. Выполаживание откосов может быть выполнено подсыпкой, срезкой или комбинированным способом. При наличии акт ву 25 не складався составе вскрыши токсичных пород, вредно воздействующих на сельскохозяйственные и лесохозяйственные культуры, в процессе формирования отвалов последние должны быть уложены в основание и перекрыты потенциально плодородными породами толщиной не менее 1,5 м. Спланированная поверхность может иметь односторонний уклон, двусторонний или в виде пологой лощины. Во избежание заболачивания не допускается создания замкнутых понижений. При освоении территории в пашню ее поверхности придают уклоны до 2°, в другом случае придают уклоны, позволяющие осуществить противоэрозионные мероприятия. Для лесохозяйственных угодий продольный уклон не должен превышать 10°, поперечный — 4°. При необходимости рекультивируемая поверхность может быть спланирована террасами. Продольные и поперечные профили полотна террасы принимаются горизонтальными или с определенными акт ву 25 не складався. Мощность наносимого плодородного слоя почвы на участках, рекультивируемых под пашню, должна быть не меньше максимальной глубины вспашки с учетом оседания нанесенного слоя. На поверхность хвостохранилищ, золоотвалов, скальных пород плодородный слой наносится после укладки благоприятных для рекультивации потенциально-плодородных пород. При определении объемов работ в проектах рекультивации выработанных месторождений торфа необходимо учитывать неравномерность сработки торфа, наличие перемычек, подштабельных полос, минеральных выкидок вдоль осушительной сети, закустаренность я др. Осушение выработанных торфяных акт ву 25 не складався в проектах рекультивации предусматривается открытой или закрытой дренажной сетью. Норма осушения яри рекультивации для сельскохозяйственного пользования принимается для трав 40—60 см, зерновых культур 50—60, пропашных 60—70 см. Перечень работ технического этапа рекультивации их объемы отражаются в сводной ведомости. Проект организации строительных работ по техническому этапу рекультивации разрабатывается с учетом конкретных условий и в соответствии со СНиП 3. Потребность в машинах, механизмах и транспортных средствах определяется на основании физических объемов работ, производительности машин и механизмов их наличия в строительной организации. Продолжительность периода выполнения работ обосновывается в соответствии, со СНиП 1. Сроки выполнения работ по рекультивации на участках после разработки месторождений принимаются в соответствии с календарными планами добычи. При составлении календарных планов необходимо учитывать, что снятие и нанесение плодородного слоя почвы выполняются в сухой, безморозный период года. Кроме тоге, на участках снятия плодородного слоя должны быть собраны урожаи возделываемых на них культур. Функции подрядных строительных организаций по рекультивации нарушенных земель, как правило, выполняют предприятия и организации, осуществляющие основное строительство или ведущие добычные и другие работы. Для этих целей акт ву 25 не складався привлекаться и другие строительные организации. Перечень и последовательность их выполнения в зависимости от почвенных условий и направления рекультивации имеют ряд особенностей. При сельскохозяйственном использовании в состав биологического этапа входят: основная и предпосевная обработка почвы; внесение органических и минеральных удобрений; посев культур-освоителей и уход за ними; выполнение при необходимости химической мелиорации. Виды удобрений, дозы и сроки их внесения, виды культур-освоителей, сроки и нормы посева, уход, виды и способы химической мелиорации обосновываются показателями, характеризующими насыпной слой почвы. По сравнению с дозами, рекомендуемыми для ненарушенных зе-мель; дозы минеральных удобрений на рекультивируемых землях увеличиваются в 1,5—2 раза, навоза — в 2, нормы высева семян многолетних трав в 2 раза. В зависимости от физико-химических свойств почв повышенная кислотность или щелочность предусматривается внесение химических мелиорантов. При рекультивации выработанных торфяников намечаются мероприятия, направленные на акт ву 25 не складався биологических процессов в придонном слое торфа, включающие глубокую вспашку, тщательную разделку дернины путем фрезерования или дискования, внесения медных микроудобрений. В рабочих проектах лесохозяйственной рекультивации подбирается ассортимент древесно-кустарниковых пород, разрабатываются технологии посадки и ухода за лесокультурами. Подбор пород для лесонасаждений производится, исходя из зональных условий, физико-химических, агрохимических и водно-физических свойств почвогрунтов, а также целевого назначения лесонасаждений эксплуатационного, противоэрозионного, водоохранного, санитарного, лесо-паркового и др. Для формирования экологически устойчивых насаждений создаются смешанные типы лесокультур с участием главных пород до 60 %, сопутствующих до 20, кустарников до 20 %. Соотношение может меняться в зависимости от зональных условий и назначения акт ву 25 не складався. Продолжительность биологического этапа срок мелиоративного освоения в рабочем проекте принимается, исходя из конкретных почвенных условий рекультивируемой территории и принятого направления рекультивации. Объемы работ биологического этапа, а также потребность в удобрениях, химических мелиорантах и посевном материале, отражаются в сводной ведомости. Работы биологического этапа рекультивации выполняются силами землепользователей, которым передаются рекультивируемые земли, за счет средств, предусмотренных сметой на производство этих работ. Рабочий проект рекультивации содержит: пояснительную записку, чертежи, сметы. Пояснительная записка включает: титульный лист, состав рабочего проекта, список исполнителей, состав пояснительной записки и перечень чертежей, основные технико-экономические показатели и следующие. В состав основных технико-экономических показателей включаются: площадь земель, подлежащих рекультивации, в т. Графическая часть рабочего проекта рекультивации земель включает: генеральный план, картограмму земляных работ, продольные и поперечные профили, схему перенесения элементов проекта в натуру, план участка после рекультивации. Перечень чертежей в зависимости от видов строительства может дополняться другими чертежами, позволяющими определить объемы работ и сметную стоимость. Сметная документация на выполнение работ по рекультивации готовится в составе: пояснительная записка; сводный сметный расчет; объектные и локальные сметы; сметы на проектные изыскательские работы. В том случае, когда рабочий проект рекультивации является составной частью рабочего проекта строительства объекта промышленного назначения, сводный сметный расчет не составляется. Дозвіл на зняття родючого шару грунту видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою, у якому повинні бути визначені умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель. Скажіть будь-ласка, яким чином провести рекультивацію існуючого сміттєзвалища і з чого почати? Гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт в районі в даний час не проводиться. Молодший спец : Повідомлень: З нами з: 13 серпня 2009 14:44 Область: Сумська Місце роботи: Приватні проектні організації ВАДИМ писав:Скажіть будь-ласка, яким чином провести рекультивацію існуючого сміттєзвалища і з чого почати? Гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт в районі в даний час не проводиться. Що саме цікавить Вас колего, технічна частина чи біологічна, чи повністю порядок? Почати необхідно з отримання дозволу на здійснення ПРОЕКТУВАННЯ тобто отримання рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою щодо рекультивації сміттєзвалища. Ми починаємо саме з цього. Якщо цікавить більш детальна інформація задавайте питання або на форумі або в приватному повідомленні, чим зможу допоможу. ВасильТДуже потрібна інформація - поетапно - хтонадає дозвіл на складання проекту, чим регламентується, що має входити в проект, які погодження акт ву 25 не складався зібрати. Хто затверджує -якщо затверджує. Ситуація така - є піщаний кар'єр, який рахується землями запасу сільської ради під кар'єрами за межами населеного пукту. Цей кар'єр раніше був у користуванні цегляного заводу. Тепер хочуть відвести цю ділянку під садівництво. Але в управлінні Держкомзему стверджують, що спочатку необхідно зробити проект рекультивації. Виходить, що цей проект повинен був робити завод, коли отримував землі під кар'єр. Якщо проект і був, знайти його вже не можуть. Панове юристи і землевпорядники, наскільки це обов'язково - розробляти зараз такий проект? І якщо без нього ніяк, то як його робити? Молодший спец : Повідомлень: З нами з: 13 серпня 2009 14:44 Область: Сумська Місце роботи: Приватні проектні організації Прошу вибачення за відсутність у темі. На даний час, в зв'язку з величезною масою змін до нашого "рідного земле-землевпорядного" законодавства підготували та направили до ДЗА листа про надання роз'яснень щодо затвердження-погодження Технічного завдання на виконнання робіт з проетування робочих проектів. Крім цього колеги, які займаються рекультивацією вже знають, що для отримання "Дозволу на зняття грунту. Свіжих порядків та Методик наразі не має. Користуємось старими dexter3000 писав:Ніколас написав: Нажаль, я не бачу в жодних нормативних актах, щоб там говорилось, що проект рекультивації розробляється в складі землевпорядної документації. Ніколас написав: Водночас, щодо розробки проектів землеустрою з рекультивації, як на мене, немає навіть елементарних якіхось порядків інструкцій. Ще раз прошу вибачення за довготривалу відсутність, виправлюсь. Підкажіть будь ласка де передбачено яким законодавчим актом - хто надає дозвіл на розробку робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель колишнє стихійне сміттєзвалищеземельна ділянка нікому не надавалась, це землі запасу за межами населеного пункту. Бо виходить, що в законодавстві невизначено орган який на акт ву 25 не складався речі надає дозвіл???? Хоче прийме рішення сільська акт ву 25 не складався або адміністрація Спец Повідомлень: З нами з: 29 серпня акт ву 25 не складався 17:38 Область: м. Київ Місце роботи: Не маю відношення до землевпорядкування Звідки: Киев кока землерой писав:Підкажіть будь ласка де передбачено яким законодавчим актом - хто надає дозвіл на розробку робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель колишнє стихійне сміттєзвалищеземельна ділянка акт ву 25 не складався не надавалась, це землі запасу за межами населеного пункту. Розгляд і затвердження землевпорядної документації 1. Розгляд і затвердження землевпорядної документації проводиться в такому порядку: ґ робочі землевпорядні проекти, пов'язані з упорядкуванням, докорінним поліпшенням та охороною земель, раціональним їх використанням, після погодження їх у встановленому порядку розглядаються і затверджуються замовниками цих проектів. Ну а что касается "погодження їх у встановленому порядку", то законодательство в настоящее время никакого специального порядка согласования рабочих проектов не устанавливает, а согласовывать их ни с кем не надо. Спец Повідомлень: З нами з: 16 липня 2014 23:05 Область: Чернігівська Місце роботи: Територіальний відділ земельних ресурсів місто, район, область Підскажіть будь ласка як правильно затвердити робочий проект землеустрою щодо поліпшення малопродуктивних угідь, якщо можна зразок наказу про його затвердження.copyright © nepllc.ru